mieszkania.gpv.pl

Kupno mieszkania

Fakty, porady - Warszawa, cała Polska, agencje nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, księgi wieczyste, ogłoszenia, kredyty... czyli krok po kroku o tym, jak kupić mieszkanie:-)


7. Umowa przedwstępna i ostateczna

Umowę kupna-sprzedaży mieszkania można przeprowadzić jedno- lub dwuetapowo. Ten drugi wariant, tzn. umowa przedwstępna i dopiero potem umowa ostateczna, jest stosowany głównie w przypadku, gdy kupujący korzysta z kredytu na zakup.W umowie przedwstępnej zwykle zawiera się następujące informacje:

- dane o mieszkaniu oraz o stronach transakcji;

- termin zawarcia umowy ostatecznej (do dnia ...);

- umówiona cena;

- zobowiązania obu stron, jakie muszą wypełnić przed podpisaniem umowy ostatecznej;

- wysokość zadatku.

Bardzo ważne jest, by użyć słowa "zadatek", gdyż jego znaczenie zdefiniowane jest w kodeksie cywilnym: zadatek wpłacany przez kupującego na poczet ceny, w przypadku nie dojścia w umowionym terminie do umowy ostatecznej z winy kupującego - przepada mu, a w przypadku, gdy dzieje się to z winy zbywcy, musi on oddać kupującemu podwójną kwotę otrzymanego zadatku.

Zwyczajowo zadatek wynosi 10% ceny umówionej, ale rzecz jasna strony zawsze mogą się umówić inaczej.

Umowy przedwstępnej nie trzeba zawierać w formie aktu notarialnego. Jednakże, jeżeli będzie to akt notarialny, kupujący ma prawo - w przypadku odstąpienia zbywcy od sprzedaży - dochodzić w sądzie dojścia transakcji do skutku. Jeżeli umowa nie ma formy notarialnej, kupujący może liczyć w takiej sytuacji tylko na zwrot podwójnej kwoty zadatku.

Zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego może, ale nie musi wiązac się z dodatkowym kosztem. Wielu notariuszy stosuje zniżki, jeżeli obie umowy (przedwstępną i ostateczną) zawieramy u tego samego notariusza. Wtedy połowę taksy notarialnej pobiera się przy pierwszej umowie, a połowę przy ostatecznej.

Więcej o umowie przedwstępnej dowiesz sie w specjalnym serwisie: UmowaPrzedwstępna.pl

Umowa ostateczna musi już być zawarta notarialnie. Inaczej jest nieważna. Umowa ta, z momentem zawarcia, przenosi własność na kupującego. Tym niemniej, gdy kupujący korzysta z kredytu, stosuje się zapis, że zapłata tej części, która będzie kredytowana, następuje w kilka dni roboczych po podpisaniu aktu. Banki bowiem żądają aktu umowy przed uruchomieniem kredytu. Zbywca może się zabezpieczyć przed nie otrzymaniem zapłaty w ten sposób, że zobowiąże kupującego w akcie notarialnym do poddania się egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Daje to sprzedającemu - w przypadku nie otrzymania pieniędzy - możliwość udania się bezpośrednio do komornika z żądaniem egzekucji należności.

Następna strona: KREDYTY
Powrót do strony głównej

Polecamy także serwis Kredytów Mieszkaniowych - porady kredytowe, oferty najlepszych banków


Copyright 2006-2014, All Rights Reserved

W celu kontaktu z adminem napisz e-mail na adres konta (at) kontabankowe.pl | Projekt graficzny: Szablonownia.

Polityka prywatnosci